rafsko90

38 tekstów – auto­rem jest raf­sko90.

Wszys­cyśmy hazardzistami...
Ko­biety lu­bią gier­ki, fa­ceci - numerki. 

aforyzm dnia z 18 listopada 2013 roku
zebrał 203 fiszki • 24 kwietnia 2011, 10:38

* * *

Ko­lej­ny dzień. Zwykły dzień. Pow­tarzal­ność zdarzeń. Ja. Ten sam przys­ta­nek. Te sa­me co zwyk­le, ob­ce mi twarze. W końcu ten sam, zielo­ny auto­bus po raz ko­lej­ny dwie mi­nuty po czasie.
Zająłem stałe miejsce [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 9 kwietnia 2011, 21:08

Kłam­stwo przychodzi zew­sząd... a wychodzi bokiem. 

aforyzm dnia z 9 sierpnia 2011 roku
zebrał 173 fiszki • 31 marca 2011, 00:17

Bądź tak elas­tyczny, aby nie dać się naciągnąć. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 5 marca 2011, 21:57

Życie nie wys­ta­wia na próbę, ono da­je szanse...
Jedną. 

myśl
zebrała 156 fiszek • 18 grudnia 2010, 12:31

Cza­sem wyjście nap­rze­ciw to je­dyna dro­ga odwrotu... 

aforyzm dnia z 7 maja 2013 roku
zebrał 284 fiszki • 5 grudnia 2010, 16:52

Na­wet w bag­nie codzien­ności, war­to szu­kać przejrzystości... 

myśl dnia z 25 stycznia 2017 roku
zebrała 178 fiszek • 22 listopada 2010, 10:48

W życiu trze­ba ut­rzy­mywać "po­ziom"... co nie znaczy, że przed każdym mu­sisz się czołgać... 

myśl
zebrała 231 fiszek • 18 września 2010, 14:53

Nie blask słońca ra­zi naj­bar­dziej, tyl­ko "ciem­no­ta" niektórych ludzi. 

myśl
zebrała 231 fiszek • 12 września 2010, 12:40

Og­niem niena­wiści nie przywrócisz ugaszo­nego płomy­ka nadziei. 

myśl dnia z 21 listopada 2016 roku
zebrała 191 fiszek • 8 września 2010, 13:11

rafsko90

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2015, 20:31rafsko90 sko­men­to­wał tek­st A co jeśli to [...]

10 sierpnia 2015, 20:26rafsko90 sko­men­to­wał tek­st Tryzmaj dys­tans bo tyl­ko [...]

7 maja 2015, 15:52Galicjusz sko­men­to­wał tek­st Uczynność ludzka też ma [...]

7 maja 2015, 12:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Uczynność ludzka też ma [...]

7 maja 2015, 11:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Uczynność ludzka też ma [...]

17 stycznia 2015, 21:24rafsko90 sko­men­to­wał tek­st Paradoksalnie; do sy­tuac­ji bez [...]